Török nyelvkönyv megrendelése

Hanganyag

A nyelviskolai tanulás két legfontosabb alapfeltétele egy felkészült, lelkiismeretes nyelvtanár és a módszertanilag megalapozott, a magyar anyanyelvű tanulók eredményes haladását lehetővé tevő tankönyv. Egy tankönyv megírása rengeteg időt, erőfeszítést, erőforrást igényel. Azért szántunk rá magunkat mégis, mert a magyar tankönyvpiacon nem találni magyar nyelvű török nyelvkönyvet. Töröknyelvű könyvek természetesen léteznek, de törökül, vagy angolul törököt tanítani nem túl eredményes. Eddig nem találtunk olyan idegennyelvű könyvet, amely a tanítványok jogos elvárásait maradéktalanul teljesítették volna. A legtöbb tankönyv egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy az aktív nyelvtudás építéséhez elengedhetetlen a folyamatos ismétlés. Nemcsak a nyelvtant, a szókincset is újra és újra frissíteni kell, hogy ténylegesen megszilárduljon és beépüljön. Könyvemben az anyag spirálisan halad előre: a fejezetek új ismeretanyagai mellett a már elsajátított ismeretek is időről időre visszatérnek.

A könyvben az átfogó és a magyarázó szemlélet érvényesül, melynek során a nyelv nyelvtani elemeinek bemutatása és alkalmazása kiemelt szerephez jut. Nyelvtanközpontú oktatási szemléletünket az indokolja, hogy a török nyelv meglehetősen bonyolult szerkezeti elemekből és szabályokból tevődik össze, mely a nyelvtanulótól eleinte többlet energiabefektetést igényel. Ezek elsajátítása azonban kulcsfontosságú ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló képes legyen hatékonyan és a saját maga kreatív módján, nem pedig csupán előre megtanult kifejezésekkel kommunikálni. Véleményünk szerint a könyv egyszerre elméleti, rendszerszintű, illetve gyakorlatias szemlélete – követve a szerzők közti megközelítésből adódó sajátosságokat – segítségül szolgál a nyelvtanulóknak abban, hogy a török nyelv megismerésében megfelelő alapokhoz jussanak. A könyv anyaga úgy rendeződik el, ahogyan a nyelvtani és a szókincshez kötődő egymásra épülő képességek és tudás a tanulót képessé teszik egyre bonyolultabb nyelvi feladatok elvégzésére.

A könyvben a nyelv nélkülözhetetlen elemein túl a török kultúra és hagyományok egy része, valamint a magyar–török kapcsolatok is szerepet kapnak. A könyvben hat lecke van; mindegyik egy-egy rövidebb török szöveggel indul, az ezt követő grammatikai rész pedig részletesen kifejti a bevezető szövegben előforduló nyelvtant, és bemutatja annak alkalmazását. A leckékben a fő nyelvtani téma mellett további magyarázatok is helyet kaptak. A nyelvtani szabályok és a leckéhez tartozó szókincs alkalmazását a gyakorló feladatok biztosítják. Arra is ügyeltünk, hogy az egyes leckékben a nyelvi készségek mindegyike helyet kapjon. Az ezek elmélyítését szolgáló feladatok tehát többféle formában vannak jelen a leckékben: fordítási feladatok magyarról törökre és törökről magyarra, kiegészítős, feleletválasztós, összekötős feladatok, valamint olvasás, beszélgetés, hallásértés és fogalmazási gyakorlatok formájában.

Hajnal Bettina

Az ELTE-BTK keleti nyelvek és kultúrák török szakirányán 2013-ban végeztem, majd tanulmányaimat az ELTE-TÁTK nemzetközi tanulmányok emberi jogi mester diploma megszerzésével folytattam. Mind alap-, mind pedig mesterképzésen a szakdolgozatomban Törökország kultúrája, vallása és az emberi jogok helyzete képezte a fő fókuszt. Tanulmányaim befejezését követően a mai napig hivatásszerűen török nyelvoktatással és szakmai szövegek fordításával foglalkozom. Rendkívül fontosnak tartom a török nyelv ismeretét, ami nem csupán a nyelvtani szabályok helyes elsajátításából áll, hanem magában foglalja Törökország kultúrájában és történelmében való jártasságot is. A napjaimat meghatározó török nyelv mellett marketinggel és PR-ral foglalkozok, ezért a folyamatszemlélet, strukturált gondolkodás, kommunikáció és mások iránti tisztelet fontos részét képezik mindennapi munkámnak. Szabadidőmben aktív tagja vagyok a közösségi médiának, érdekelnek az új trendek és elkötelezett híve vagyok a kreatív alkotásnak; számomra mindkettő a feltöltődés és kikapcsolódás részét képezi

Dudlák Tamás

Felsőfokú tanulmányaimat 2009-ben kezdtem az ELTE-BTK keleti nyelvek és kultúrák arab szakirányán. 2010-ben a történelem, 2011-ben pedig a keleti nyelvek és kultúrák török szakirányra nyertem felvételt. 2013-tól az ELTE-TÁTK nemzetközi tanulmányok mesterképzésén végeztem, 2015-től pedig a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem doktori hallgatója vagyok. Érdeklődési területem magában foglalja a közel-keleti térség nemzetközi kapcsolatait (különösen az energiapolitikát, a külpolitika területét és a migráció kérdéskörét), kutatásaim fókuszában pedig a modern Törökország áll. Kutatásaimról nem csupán hazai és külföldi konferenciákon adtam számot, hanem az említett témákban számos tanulmányom is megjelent. Törökországban több alkalommal vettem részt nyelvi kurzusokon, illetve az utóbbi időben intenzív kutatóutak keretében jártam be az országot. Meggyőződésem, hogy a török nyelv ismerete mind a hétköznapokban, mind pedig a török történelmikulturális ismeretek iránt érdeklődők számára rendkívül fontos és számtalan lehetőséget foglal magában.

Nyelvkönyv megrendelése

Jelenleg nem rendelhető!

A megrendelt könyv kifizetésére és szállítására két lehetőséget tudunk biztosítani: 

  1. Banki átutalás a megrendelést és a számla emailben történő megérkezését követően. A csomag kiszállítását a megadott szállítási címre a Gyűjtőszállítás.hu Kft.  végzi.
  2. Készpénzes fizetés személyes átvétellel a Corvin-negyed környékén, előre egyeztetett időpontban. 

A csomag utánvétes megrendelésére jelenleg nincs lehetőség!

*A személyes adataidat felhasználjuk a megrendelés feldolgozásához a jelen weboldalon és egyéb, a mi általunk ismertetett célok teljesítéséhez, ahogy az Adatkezelési tájékoztató szabályozza. Elolvastam és elfogadom a weboldalon érvényes Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, valamint tudomásul veszem, hogy a Megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.